Μικροσκοπικά γλυπτά σκαλισμένα στη μύτη ενός μολυβιού!

Τελικά αν ένας άνθρωπος έχει ταλέντο μπορεί να διοχετεύσει τον καλλιτεχνικό του οίστρο στα πιο απίστευτα μέρη!Ακόμη και πάνω στη μύτη ενός μολυβιού